5 R-STRATEGIER FOR SKYMIGRASJON

Mange eldre IT-systemer er for lønnsomme til å fases ut. I stedet kan skymigrasjon være aktuelt og kanskje føre frem til en hybrid løsning. Virksomheter har 5 R-strategier å velge i.